Galerie OKOLO se zaměřuje na prezentaci designu v kontextu dalších výtvarných i společenských oblastí, včetně jeho přesahu do každodenního života. Provozuje ji již od roku 2013 kreativní skupina OKOLO, kterou tvoří kurátor a teoretik designu Adam Štěch spolu s designéry Matějem Činčerou a Janem Klossem.

Do roku 2018 byla galerie provozována formou občasné „nadšenecké“ aktivity, neboť její prostory byly primárně využívány jako pracovní studio a veškeré výstavy tak byly přístupné pouze během vernisáží nebo na základě předchozí dohody. Nyní však, na základě dlouhodobého zájmu ze strany návštěvníků, prostor funguje jako veřejně přístupná galerie s pravidelnou otevírací dobou. Jednotlivé výstavy jsou navíc vždy doprovázeny vernisáží, komentovanou prohlídkou či jinými akcemi.

Cílem galerie je utvářet pravidelný kulturní program v oblasti designu a budovat místní komunitu kolem této disciplíny. Širším záměrem projektu je pak přispívat k vytváření povědomí o českém designu u domácího i zahraničního publika. Vzrůstající množství komerčních showroomů v Praze svědčí o zájmu o design v odborném i laickém prostředí. Zároveň však vypovídá i o šířícím se uvědomělém přístupu k nakupování, vlastnění věcí i zájmu o jejich původ. Galerie OKOLO v tomto směru reprezentuje dlouhodobě chybějící nezávislou a neziskovou platformu, která se koncepčně zabývá kritickou prezentací designu, utváří určitou teoretickou a historiografickou základnu a tuto disciplínu kontinuálně sleduje.

Galerie úzce spolupracuje se vzdělávací platformou Scholastika, se kterou byla galerie mezi lety 2018 a 2020 provozována pod názvem SCHOKOLO.
OKOLO GALLERY — Bořivojova 77, 130 00  Praha 3

Možnost návštěvy galerie pondělí – pátek (10:00–19:00)
nebo po telefonické domluvě.

Jakub Štěch (OKOLO/Kapsle 13): +420 702 040 418
Matěj Činčera (OKOLO): +420 605 275 024
Adam Štěch (OKOLO): +420 723 746 248
Děkujeme za dlouhodobou spolupráci: Studio Činčera, Signpek, S Paper, Darina Zavadilová
Děkujeme za podporu:
Back to Top