Proč se musí dnes ještě pracovat? Výroba, studium, bydlení, informace, stres, potrava, práce, data, peníze… je toho tolik, čemu se tolik lidí může věnovat. Proč si tedy tak často volíme špatně? Chceme se obětovat a trpět? Potom je divné, že se tak velká část společnosti prezentuje svou „nevírou“. Trpění by se dalo dobrovolně zvolit za předpokladu, že věříte v život věčný, kdy se nám vše špatné v dobrém vrátí. Současná západní společnost se taková ale nejeví. Pracujeme tedy ze setrvačnosti? Možná. Škoda, že revoluční náladu z 68. a sexuální revoluci vystřídala kapitalistická perspektiva reálného zisku a touha nastoupená po 89., že se chceme mít lépe. Dovětek a odpovědi na počáteční otázky se skrývají v definici „Lépe“. Chceme víc peněz a více produktů? Když je naší odpovědí ano, tak pododpovědí č. 1.1 je… více pracuj! A jsme na začátku. Scholastika není jiná, drží se sice zakotvená ve svých zásadách, opřená o svou kreativní misi. Musí se ale pracovat a studovat v relativně historicky předdefinovaných mantinelech, jinak nikdo nebude chápat, o co nám jde. Scholastika je tedy nějak nastavená, plus se reflektuje navenek společenstvím mladých lidí, kteří Scholastiku společně s pedagogy každodenně oživují. Život v organizmu probouzí a zachovává tlukot srdce. Sval, který dokáže jako jediný řídit emoce, snad. V každém z nás srdce způsobilo již mnoho zázraků a proměn, kdy tlouklo vždy trochu jiným tempem. Když se stahuje sto čtyřicetkrát za minutu, je to stres, sport nebo drogy. Srdce si na něco zvykne, něco si oblíbí a potom přehnaně reaguje, zběsile tluče. Pokud je ale cílem jeho lásky design, je to dobře. Nikdy potom už nebude samo, srdce tak získává vztah na celou svou existenci, celý lidský život. Kdo si zamiluje design, nikdy už nebude sám, i když se od něj odvrátí všechny živé bytosti. Zůstává mu vlastní tvorba, ta ho potřebuje jako on/ona potřebuje ji. Potom se můžete dívat kolem sebe a vidět výsledky těchto nekonečných vztahů. Vztahů, které nedávno na Scholastice započaly svou existenci. Evžen Šimera 2018
22/3/2019 – 22/4/2019
Vernisáž: 21/3/2019

You may also like

Back to Top