Výběr z několika knižních edic, které v šedesátých letech minulého století vycházely v Československu a SRN, ukazuje, jak kontrastní byla jejich grafická úprava. Rozdíl je nejlépe patrný, seřadíme-li svazky edičních řad vedle sebe. V případě slavné edition suhrkampvyvstane duhový efekt, protože designér Willy Fleckhaus přiřadil každému svazku jeden odstín barevného spektra, zatímco Malá řada soudobé světové prózy a edice Cesty se promění v kolekce abstraktních obrazů. Čeští umělci a umělkyně je pojednávali po vzoru své volné tvorby. Technikami malby, otisku a koláže rozvíjeli abstraktní estetiky, které se v galeriích východního bloku objevovaly v první polovině šedesátých let jen výjimečně, ale v oblasti knižní kultury byly přijatelné. Terminologicky by se kontrast mezi grafickou podobou československých a západoněmeckých edic dal vystihnout pojmy konceptuální v podání Fleckhause a výtvarný u domácích autorů.
24/1/2020 – 18/2/2020
Vernisáž: 23/1/2020
Komentovaná prohlídka: 30/1/2020
Kurátor: Jan Wollner
Instalace: Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Blažek
Grafický design: Matěj Činčera

You may also like

Back to Top